Észak – Korea: egy ország, amely a nemzetközi terrorizmust támogatja

Észak – Korea: egy ország, amely a nemzetközi terrorizmust támogatja

Jóllehet kormányzása utolsó időszakában George W. Bush levette Észak- Koreát az Egyesült Államok Külügyminisztériumának terrorlistájáról, az azt követő években (ahogy előtte is) tekintélyes mennyiségű fegyverszállítmány érkezett a távol-keleti diktatúrából Iránba és a többi terrorállamba.Észak-Korea Izrael ellenségeinek is mentora volt hosszú éveken át. A teljesség igénye nélkül íme néhány emlékezetes momentum:

“Észak – Korea: egy ország, amely a nemzetközi terrorizmust támogatja” Tovább olvasása

Reklámok

” Megtörjük a hallgatást” : akik belülről szabotálják Izraelt – III. rész

” Megtörjük a hallgatást” :  akik belülről szabotálják Izraelt – III. rész

Az átláthatóság szükségessége. A BtS finanszírozása. A hazugságok ellensúlyozása. A civil szervezetek „átláthatósági számlája.”

 

Dr. Alex Grobman történész, az Arutz Sheva munkatársa hiánypótló összefoglalója a Sovrim Stika ( Megtörjük a Hallgatást , angolul Breaking the Silence) sötét ügyeiről. A magát jogvédő szervezetnek álcázó tömörülés valódi célja Izrael lejáratása, gyilkosokként állítva be az IDF katonáit. Sajnos külföldi propagandájuk rendkívül sikeres, a cikk tényanyaga ezt igyekszik ellensúlyozni. A jobb áttekinthetőség kedvéért a terjedelmes írást több részre tagoltam.

Az eredeti cikk által használt  BtS rövidítést ( az angol Breaking the Silence kezdőbetűi) én is megtartottam. Nem tévesztendő össze a hasonló hangzású, szintén Izrael ellehetetlenítésére irányuló bojkott- kampánnyal, a BDS-el (Boycott, Divestment and Sanctions, azaz bojkott, elszigetelés és szankciók).

 

IDF- katonák Gáza mellett, Arutz Sheva
IDF- katonák Gáza mellett, Arutz Sheva

Ha a Bts valóban elvárja, hogy komolyan vegyék állításait, a katonák nevét  az IDF tényfeltáró értékelő gépezete [IDF Fact Finding Assessment Mechanism (FFAM)] rendelkezésére kellene bocsátania – nyilatkozta Dore Gold, Izrael egykori ENSZ nagykövete és a Külügyminisztérium jelenlegi főigazgatója. A hadműveleti és jogi szakértőkből álló FFAM-et, amelyet egy vezérőrnagy vezet, az Erős Szikla hadművelet idején alapították. [42]

Az egyik katonát, aki felfedte kilétét a nyilvánosság előtt Nadav Weimannak hívják, a 2005 – 2008 között a Nahal Brigád felderítő egységének mesterlövész-csapatában szolgált és a BtS aktív tagja. „ ’Tapasztalataik megosztásával’ a tagoknak az a szándéka, hogy hiteles nyilvános vitát generáljanak arról, ahogy Gázában harcoltunk és a megszállt területeken gyakorolt folyamatos ellenőrzésért fizetett morális árról.” – nyilatkozta Weiman. [43]

A „katonai ellenőrzés” és a „megszállt területek” kifejezéseket használata elárulja Weimar tájékozatlanságát és torzításait.1993 óta a Júdeában és Szamáriában élő palesztin arabok nagy része a Palesztin Hatóság törvénykezése alá tartozik. Gáza teljes egészét a Hamász irányítja. Ily módon a palesztin arabok többségégére  nem az izraeli katonai közigazgatás vagy az izraeli jog vonatkozik. A törvényeik, a bíróságaik, a rendőrségük, a börtöneik, az adóik palesztin arab, nem pedig izraeli joghatóság alá esnek [44]

Ha a palesztin arabok őszintén békét akarnak, vezetőiknek rendelkezniük kellene azzal a hatáskörrel, hogy megállapodást írjanak alá Izraellel. Sem Yasszer Arafatnak, sem Mahmúd Abbásznak sem más vezetőnek nincs ilyen megbízása.  A zsidók Izrael földjével való kapcsolatának és Izrael állam ahhoz való jogának elismerése, hogy zsidó államként létezzen, elengedhetetlen alapfeltétel kellene legyen. Az a tény, hogy a népüket arra tanítják, hogy a Nyugati Falnak nincs vallásos jelentősége a zsidók számára, hanem egy muzulmán szent hely, hogy a zsidók „háborús bűnöket” és genocídiumot követnek el, garantálja, hogy továbbra is ellenséges érzületet tápláljanak Izraellel szemben.

 

A BtS finanszírozása

 

A BtS finanszírozása egy másik kérdés. Gerald Steinberg szerint a donorok Írországban, Nagy- Britanniában és Hollandiában zajló Izrael-ellenes tevékenységekben vesznek részt és a BDS-t támogató szervezetekkel működnek együtt. Több tíz millió dolláros adományok érkeznek tőlük- közvetlen vagy közvetett módon. A Megtörjük a Hallgatást – nak folyósított tételek nagysága az Izrael ellen felhasználható kijelentések mennyiségétől függ. Az ICCO nevű egyházi szervezet például legalább 90, rendkívül kritikus hangvételinterjút követelt F a támogatásért cserében], míg az Oxfam (amely humanitárius programok támogatójának nevezi magát) „olyan sok interjút kért, amennyit csak lehetséges” az „erkölcstelen tevékenységekről”. Ezek a követelmények világosan szemléltetik, milyen jelentős pénzügyi ösztönzés áll rendelkezésükre ahhoz, hogy annyi kártékony tanúvallomást vehessenek fel, amennyit csak lehetséges [46]

A BtS egyike annak a nagyjából 20 hasonló szervezetnek, melyeket az Új Izrael Alapítvány (New Israel Fund) [47] hozott létre. Ezek célja „az arra irányuló kísérletek bátorítása”, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt izraeli tisztviselőket vádolhassanak meg [48]

„Nem lenne akkora a probléma, ha a BtS célja egyszerűen csak az izraeli hadsereg megtisztítása lenne. Ehelyett azonban a cél: ’véget vetni a megszállásnak’, és ez biztosítja az alapot finanszírozására is. Emiatt úgy tűnik, hogy ezek az egykori katonák, akik közül néhányan fizetést kapnak a BtS-től, – úgy anyagi mint politikai szempontból egy palesztinokat támogató narratíva népszerűsítésében érdekeltek. Nem csupán elmondták az igazságot a tapasztalataikról. Nyomás nehezedett rájuk, hogy szerepet játsszanak” – vonta le a következtetést a BtS tagjaival készített interjúkat követően Jake Wallis Simons angol újságíró, a The Telegraph újságírója  [49]

Friedman az alábbi tagokkal egészítette ki a finanszírozók listáját (amelyek közül egyik sem volt izraeli): a Dan Church Aid (Dán Egyházi Segély), egy dán lutheránus szervezet, a CCFD – Terre Solidaire, egy francia katolikus csoport, a norvég és a svéd kormányok és sok más. E szponzorok egyike sem izraeli. Megkérdezte, vajon támogatnak-e a norvég állampolgárok egy olyan szervezetet, amely nyomást gyakorol a brit katonákra, hogy azok a nemzetközi sajtó elé tárják a brit hadseregben tapasztalható túlkapásokat?  Vagy ösztönzi-e a svéd kormány a Hamász katonákat a háború idején elkövetett [bűn]tettek feltárására? [50]

 

A BtS zürichi kiállítása az IDF állítólagos rémtetteiről, Arutz Sheva
A BtS zürichi kiállítása az IDF állítólagos rémtetteiről, Arutz Sheva

 

2015 júniusában a zürichi Helferei művelődési ház egy olyan BtS – rendezvénynek adott otthont, amelynek részét képezte egy kiállítás, és olyan volt izraeli katonák vallomásai is, akik azt állították, hogy az IDF túl sok palesztin arabot gyilkolt meg. A rendezvény brosúrája szerint a szponzorok között szerepelt Zürich városának pénzügyi központja is, amelyet a város azzal magyarázott, hogy a rendezvény nagy számú zürichi közönség számára volt elérhető [51]

Washington DC-ben a 2015-ös alternatív fesztiválon (Capital Fringe Festival 2015) egy Ez az amit teszünk: színdarab a megszállásról című darab „kapta a legjobb produkció díját. A darab, amelyet Pamela Nice amerikai drámaíró írt és rendezett a Bts egyik 2013-as kiadványán, a Mi nyers logikánk című művön alapult. A három IDF katona – két férfi és egy nő tapasztalatait dramatizáló show szereplői válaszolnak a közönség kérdéseire.” [52]

„Azt hiszem, a jelenetek azért fontosak, mert az amerikaiak nem igazán tudják, hogy néz ki a megszállás. Legtöbbünk számára csupán egy szó a médiából.” – nyilatkozta Nice a Haaretznek egy telefoninterjúban. „A darab erről a valóságról ad képet, és sokan, akik a Nyugati Parton éltek és látták a darabot azt mondják, hátborzongató módon reprodukálta a valóságot.” [53]

Emiatt az élmény miatt kelti „a cselekmény egész környezete egy kihallgató szoba hangulatát” – kommentálta Yair Ashkenazi, a Haaretz újságírója. A nagy érdeklődésre való tekintettel az előadások számát meg kellett növelni. A BtS ezzel az érvvel cáfolta, hogy bármiféle kapcsolata lenne a produkcióval, hogy „valamennyi, a szervezetünk által gyűjtött vallomást közzétettük a honlapunkon és ezek hozzáférhetők a nyilvánosság számára, hogy tetszés szerint felhasználhassák őket.” [54]

 

 

A hazugságok ellensúlyozása

 

Az Izraelről és az IDF-ről terjesztett hazugságokat ellensúlyozandó az Eldadhoz és Litalhoz hasonló katonák körbeutazzák az országot, hogy elmondják, milyen kérdésekkel szembesülnek. Lital, aki közgazdaságoz és vezetést tanult a Ben Gurion egyetemen, a COGAT  tagja (Coordination of Government Activities in the Territories/ A  területeken zajló kormányzati tevékenységek koordinálása [55] ). A COGAT hivatalos küldetése: az izraeli kormány polgári ügyekkel kapcsolatos politikájának támogatása és gyakorlatba ültetése, az emberjogi kérdések, a gazdasági és infrastrukturális projektek előmozdítása Júdeában és Szamariában és a Gázai Övezetben. Az egység emellett még a Palesztin Hatósággal való kapcsolattartásban és ennek koordinációjában is vezető szerepet vállal a ’Nyugati Parton’ és Gázában.” [56]

Lital elmondta, hogy miközben egy Izrael és Júdea és Shomron között levő ellenőrzőpontnál teljesített szolgálatot, egy vajúdó, fájdalomtól üvöltöző 18-éves asszonyt szállító mentő kocsi érkezett. Ahelyett, hogy átvizsgálás nélkül beengedte volna a mentőt Izraelbe, Lital úgy döntött, átfésüli a kocsit. És az ülés alatt egy robbanószerkezetet talált.

Az egyetemeken találkoztak olyan diákcsoportokkal is, akik „palesztin-pártiaknak” nevezik magukat, valódi céljuk azonban Izrael lejáratása. Nem haszontalan komoly párbeszédbe bocsátkozni velük. Ők ugyanis csupán világgá akarják ordítani üzenetüket és teátrális felvonulásokat szeretnének. Eldad és Lital azonban tájékoztatni akarják az embereket a konfliktusról, mert meggyőződésük, hogy a párbeszéd az egyetlen, a megbékéléshez vezető út a térségben. „Nagyon megdöbbentünk azon, hogy a legelszántabb Izrael-ellenes aktivisták egy része zsidó és izraeli volt”- mesélték. A két katona gyakran tapasztalt ilyesmit a St. Louis-i Washington Universityn, a Jewis Voce for Peace (kb. Zsidók Hangja a Békéért) részéről. [57]

Számos veterán katona nyilvánosan utasította el az IDF hírnevének bemocskolására irányuló kísérleteket. Ron Ben – Yishai katonai újságíró szerint „már maga a Megtörjük a Hallgatást név is egy öncélú, szándékosan ferdítő elnevezés.” Izrael nyitott társadalom, ahol kivizsgálják a valós sérelmeket és nyomozást indítanak ezekkel kapcsolatban. Ezeket a panaszokat általában a M. A.G. (Military Advocate General’s Corps. , kb. katonai ügyvédek tanácsa) kezeli, egy olyan szervezet, amely meglehetősen független a parancsnoki lánctól, különösen magatartásbeli, etikai és a hadviselés törvényeit érintő kérdésekben. A M.A.G – szervezet rendszerint bemutatja vizsgálatai eredményeit a vezető külföldi jogi hatóságoknak. [58]

Michael Maoz tartalékos őrnagy, a tüzérségi hadtest egyik járőr – hadosztályának parancsnoka elmondta: neki nem kellett csatlakoznia a BtS-hez ahhoz, hogy valamilyen fajta jogsérelemről jelentést tehessen. Valahányszor katonai magatartásbeli kihágásokat tapasztalt, jelentést tett a visszaélésekről és a helyzetet azonnal meg is oldották. [59]

Az általa felsorolt példák magukban foglalták egy altiszt esetét, aki megalázta egy ellenőrzéshez megállított autó utasait, egy katonáét, aki italt fogadott el egy sofőrtől, akinek közben ellenőrizte az iratait, egy katonai sofőrtől, aki megpróbált megverni egy fogvatartottat azt követően, hogy ártalmatlanná tette és megbilincselte, stb. Az altiszt ellen eljárást indítottak, bebörtönözték és elbocsátották a zászlóaljtól, az italt –  bocsánatkérés kíséretében – visszaküldték a jármű vezetőjének, és a katonai sofőrt, egy tartalékost elítélték és nem hagyhatja el a bázis területét. „Az IDF nem buzdítja arra katonáit, hogy kegyetlenkedjenek a civil lakossággal csak azért, hogy kiélhessék bizonyos szadista késztetéseiket. És morálisan megkérdőjelezhető parancsok esetén mindig van valaki, akihez fordulni lehet, aki belátható időn belül orvosolni tudja a helyzetet. Ezt tapasztalatból tudom”- tette hozzá [60]

Egy 2015 decemberében tartott sajtótájékoztatón IDF – parancsnokok és harcoló katonák egy csoportja, akik hadat üzentek a BtS-nek is csatlakozott Yair Lapidhoz, a Yesh Atid elnökéhez, hogy bejelentsék a szervezet szándékainak meghiúsítására irányuló kísérleteikről. Lapid ígéretet tett egy olyan törvény bevezetésére, amely megakadályozza majd, hogy a BDS-t támogató szervezetek olyan izraeli nonprofit szervezeteket finanszírozzanak, amelyek bemocskolják a zsidó államot külföldön.

„Itt állok, az IDF 600 képviselője, parancsnokok és katonák, csapat-és zászlóalj-parancsnokok, legjobb fiaink által körülvéve. Ők képviselik azt, amit az IDF képvisel: az értékeket és a vezetést” – nyilatkozta Lapid.”Ők azért állnak itt, hogy megvédjék ezeket az értékeket. Az IDF ezeket az értékeket védi.”

„ A kritika társadalmat épít nekünk, de alapvető különbség van a kritika és az IDF- katonák és parancsnokok külföldön való lejáratása között”- mutatott rá. „Ez nem bírálat, hanem az állam alapjainak aláaknázása. A Megtörjük a Hallgatást – hoz hasonló szervezetek átlépték a kritika és a szabotázs közötti vörös vonalat” – szögezte le Lapid. [61]

Vajon ezek az „önjelölt jótevők” azt hiszik, hogy az ő éberségük nélkül az izraeli közvélemény nem figyelne oda ezekre a „jogsértésekre”? – tette fel a kérdést Moshe Arens, aki már háromszor teljesített szolgálatot Izrael védelmi minisztereként, egyszer pedig külügyminisztereként. Ez az országban történik, ahol a Haaretz könyörtelenül támadja az IDF-et és katonáit.

Mi sem bizonyítja jobban, hogy Izrael ellenségei elismerik az IDF magas erkölcsi normáit és a polgári áldozatok minimalizálása iránti eltökéltségét, mint a Hamásznak és a Hezbollahnak az a stratégiája, hogy a civil palesztin arab lakosság körében, a kórházak és iskolák közelében helyezze el parancsnoki központjait, hiszen tudják, hogy Izrael nem szívesen támadja meg ezeket a célpontokat. „A hadviselés történetében erre még nem volt precedens.”- érvel Arens. „A múltbeli háborúkban a hadseregeknek nem állt érdekében a civilek mögé bújni, hiszen jól tudták, hogy a konfliktus egyik résztvevője sem törődik sokat a polgári áldozatokkal.” [62]

 

 

A civil szervezetek „átláthatósági számlája

 

 

Ayelet Shaked
Ayelet Shaked

Ayelet Shaked izraeli igazságügy miniszter olyan jogszabályok bevezetésével reagált a civil szervezetek izraeli belpolitikába való beavatkozására , melyek célja azoknak a külföldi alapoknak a megadóztatása vagy eltávolítása, amelyek az izraeli –palesztin arab konfliktusban érintett civil szervezeteket pénzelnek. Elítélte az idegen kormányok „botrányos beavatkozását az izraeli belügyekbe”. [63]. Mint rámutatott, mintegy 70, vagy az Európai Unióból vagy olyan önálló országokból, mint Dánia, Svédország, Belgium és Norvégia származó civil szervezet dolgozik azon, hogy „aláaknázza Izrael demokratikus zsidó államként való létezésének legitimitását”. [64]

Ellenfelei azzal vádolják a jogszabályt, hogy nem demokratikus, „mccarthysta” és a baloldali csoportokat akarja megbélyegezni. A civil alapítványok képviselői egyenlőségjelet tesznek a törvénytervezet és azok közé a megszorítások közé, amelyeket Vlagyimir Putyin eszközölt Oroszországban Recep Tayyip Erdogan pedig Törökországban. Azokat a képviselők, akik bevételüknek több mint a felét külföldi kormányoktól kapják, a Knesszetben általuk képviselt szervezetek neveit feltüntető kitűzők viselésére kötelezik majd, és a Knesszet lobbistáitól is ugyanezt várják el [65]

A nonprofit csoportok által benyújtott dokumentumokon fel kell tüntetni a külföldi szponzorokat is , különben megbírságolják őket.[66] A jogszabályt és Ayelet Shaked igazságügy minisztert érő támadások veszélyes rágalmazási szintet értek el [67]

Az EU  annak az aggasztó trend részének tekinti a törvényjavaslatot, amely bizonyos – különösen az emberi jogok területén tevékenykedő – civil szervezetek  megnevezésére és megszégyenítésére irányul, így hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberi jogokat, mint általános és alapvető értéket egy nyilvános párbeszédben, általában véve se becsüljék sokra .” [68]

2016 januárjában, egy Dan Shapiro az Egyesült Államok izraeli nagykövete és Shaked közötti találkozót követően az Egyesült Államok nagykövetsége egy „ rendhagyó” közleményt adott ki a Shapiro – Shaked találkozóról:  „A nagykövet rámutatott arra, hogy Izrael erős és életképes demokrácia, amelyben minden látásmód ténylegesen képviselheti magát és amely egy virágzó, átlátszó társadalmat támogat. Megismételte az Egyesült Államok álláspontját, miszerint egy ilyesfajta szabad és működőképes civil társadalom egy egészséges demokrácia alapvető tartozéka, és a kormányoknak védelmeznie kell a szólásszabadságot és az egyet nem értés békés eszközökkel való kinyilvánítását és olyan légkört kell teremtenie, ahol minden hang hallható.”

Shaked elismerte az amerikaiak őszinte aggályait, de biztosította őket ezek felesleges voltáról. „Izrael erős demokrácia, s mint ilyennek nincs szüksége arra, hogy más nemzetek beavatkozzanak belső törvénykezésébe. Ajtóink nyitva állnak, hogy párbeszédet folytassunk a barátokkal.”

Shaked felhívta a figyelmet arra, hogy egy uniós forrás nemrég 30,000 fontot utalt át a Becelemnek, hogy az támadja a jogszabály-javaslatot. ”Minden izraeli szervezetnek jogában áll tiltakozni bármely törvényjavaslat ellen. De nagyon furcsállom, hogy az idegen kormányok idáig nyújtják hosszú karjaikat, hogy beavatkozzanak a belső legiszlációs folyamatokba.” [69]

Hozzátehette volna azt is, hogy a Reformzsidók Egyesületének, a Rágalmazás-ellenes Liga (Anti-Defamation League) és az Amerikai Kongresszusnak a törvényjavaslatot bíráló nyilatkozatait szintén nemkívánatos beavatkozásnak tekintik. [70]

Gerald Steinberg visszautasította a törvényjavaslat ellenzői által eszközölt összehasonlításokat és aggályaikat. Mint megjegyezte, a javaslat nem fogja korlátozni az Izraelen belül folytatott vitákat vagy az IDF bírálatát – bármi legyen is ezek következménye. A cél felvenni a harcot az NGO-k  démonizációs –és bojkott- kampányai által képviselt, a jövőben egyre erősödő külső fenyegetéssel. A „külföldi ügynököket” korlátozó törvényjavaslatot hamarosan elfogadhatják. Az ország erkölcsi kiállását támadó és az „emberi jogok” nyelvezetével visszaélő európai finanszírozású kampányok már túl sok piros vonalat lépnek át Izrael számára. „Annak a veszélye, hogy e nemzetközi kampányoknak köszönhetően pária-állammá válik, sokkal nagyobb, mint a civil szervezetek megbélyegzésének ára és ezek utazásának korlátozása” [71]

A BtS és más civil szervezetek idegen államok általi finanszírozása Izrael nemzeti szuverenitása elleni támadásnak tekinthető és nagyon érzékeny téma az izraeliek körében. Ez arra késztette a centrista politikusokat, hogy elítéljék a BtS-t és az ezt szponzoráló európai államokat, jobban támogassák a „Shaked-számlát” vagy más, még ennél is szigorúbb korlátozásokat támogató törvényjavaslatokat [72]

Denis MacEoin, az arabisztikai-  és iszlám tanulmányok egyik professzora feltette a kérdést, miért jelent fenyegetést a liberális eszmények számára, ha Izrael úgy dönt, hogy ˇbizonyos fokú ellenőrzést gyakorol polgárai jogai fölött, annak azért, hogy többé ne legyen kitéve ilyen mérvű gátlástalan dezinformálásnak, gyűlöletnek és rombolásnak. Ezt a világ egyetlen más országa sem lenne hajlandó elviselni, miért pont Izrael tenné?  Izrael – az emberi jogok fáklyája egy háború, előítéletek, a szólásszabadság megtagadása és a demokrácia iránti ellenségesség által sújtott övezetben – legyen kiközösítve azért, mert humanitárius módon elkötelezte magát ezek mellett az értékek mellett?”  [73]

Izrael nem az egyetlen olyan ország, amely igyekszik megvédeni magát a külső befolyásoktól. 2015 február 25-én például az osztrák parlament elfogadott egy, az Ausztria száz éves Iszlám Törvényét (Islamgesetz) – az országban élő az országban élő muszlimok státuszát szabályozó rendelkezést – megreformáló törvényt.  Ennek legfontosabb eleme, hogy az új törvény 6.2 paragrafusa a külső – feltehetően Törökország, Szaúd Arábia és az Arab Öböl államai irányából érkező – befolyást igyekszik csökkenteni oly módon, hogy betiltja a mecsetek , imámok és ausztriai muszlim szervezetek külföldről való irányítását.

bécsi csata, 1683
Bécsi csata, 1683

A University of Vienna adatai szerint Ausztria muszlim lakossága jelenleg több mint 574.000 fő (vagyis megközelítőleg az össznépesség 7%), amely jelentős növekedés a 2001-es 340.000 (vagy 4,25%) és az 1990 –es 150.000 (vagy 2%) becsült értékekhez képest.

Sebasian Kurz, Ausztria integrációs-és külügyminisztere így indokolta az 1912-ben hozott törvény megváltoztatását: „Csökkenteni akarjuk a külföldről gyakorolt politikai befolyást és ellenőrzést és lehetőséget akarunk adni az iszlámnak, hogy szabadon – és közös európai értékeinkkel összhangban – fejlődhessen a társadalmunkon belül.” [74]

 

 

 

I.rész

A Megtörjük a hallgatást (Sovrim Stika, ang. Breaking the Silence, röv. BtS) valódi céljai. Milyen módszerekkel dolgozik? Miért annyira kártékony? A BtS túllép az emberi jogok kérdésein, csak hogy bizalmas információhoz jusson.

 

II.rész

Váratlan helyről védik a BtS-t. A propaganda és a tényfeltárás közötti különbség. Hogyan vélekednek a nemzetközi katonai szakértők? A jogos önvédelem fogalma.

 

A teljes cikk:

“Megtörjük a hallgatást”: akik belülről szabotálják Izraelt

 

 

 A szerzőről:

Dr. Alex Grobman történész és a Palesztinok joga Izraelhez  (The Palestinian Right To Israel | Balfour Books, 2010) szerzője, valamint a Történelemtagadás: kik mondják azt, hogy a holokauszt sosem történt meg és miért mondják ezt? “Denying History: Who Says The Holocaust Never Happened And Why Do They Say It?” | University of California Press, 2000) szerzőtársa. Legújabb könyve: Engedély a gyilkosságra: a Cion bölcseinek jegyzőkönyve mint állandó fenyegetés.

 

 

ford  -kk –

 

Eredeti cikk: 

Op-Ed: Breaking the Silence: Sabotaging Israel from within

 

Kapcsolódó:

 

Leharblog: Idegen pénzen 

„Izraeli szervezet a Sovrim Stika is (megtörjük a hallgatást), mely elsősorban a fiatalok körében folytat kampányt az izraeli hadsereg ellen, (katonai szolgálat megtagadására biztat) külföldön pedig a Tzahal lejáratásával, a katonák “gyilkosként” való beállításával kampányol.

A kimutatás szerint 2013-15 között 5.214.788 shekel bevételre tett szert, mely összeg közvetlenül idegen államok kormányszerveitől származott. Ezek a következők: Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Hollandia, Írország, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Britannia és az EU.

Ezen kívül  2008-14 közötti időszakban a NIF-től származó bevétele 2.727.309 és a “Palesztin Alapítvány”-tól (mely a Palesztin Hatóságot rejti magában) 1.170.000 shekel volt. Megjegyzem, hogy bankszámláját a Palesztin Hatóság kezeli, Ramallah-ban.”

 

Gázai válság – 2014. nyár, Hírhatárba írt cikksorozatom

Meghurcolják az izraeli katonákat az Egyesült Királyságban (Kemp egyik, az 50 napos háborúról tartott előadásának fordítása is ott olvasható)

Gyerekek, mint élőpajzsok: a Myths and Facts albuma

A pofátlanság csúcsa: illegális palesztin építkezés -uniós pénzből

Luxus és nyomor egyvelege a Palesztin Hatóság területén

Liberálisok, akik ellentmondásba keveredtek magukkal

 

 

Lábjegyzetek

 

[42]Nadav Weiman, “Why I Broke the Silence,” Haaretz (June 30, 2015).

[43] Robbie Sabel, “The Campaign to Delegitimize Israel with the False Charge of Apartheid,” Jerusalem Center for Public Affairs, (2009); Hi Matar, “Why do so many Israelis hate Breaking the Silence?’ op.cit.

[44] Alex Grobman, “Recognizing Israel as the Jewish State: Part I,” Israel National News (May 8, 2016); Khaled Abu Toameh, “Why Palestinians Cannot Make Peace with Israel,” Gatestone Institute (July 13, 2015); Chloé Valdary “An Unwelcome Palestinian Reformer,” The Wall Street Journal(July 29, 2015); Khaled Abu Toameh, “Who Is Destroying the Palestinian Dream?” Gatestone Institute (August 3, 2015).

[45] “Gerald Steinberg, “Publication of Israeli soldiers’ accounts clouded by political agenda,” Sydney Morning Herald (May 9, 2015); “Breaking the Silence: Details of European Government Funding,” NGO Monitor (December 20, 2015).

[46] Steinberg, “An Irresponsible Civil Society Harms Israel,” op.cit.

[48] “Europe to Breaking the Silence: Bring Us As Many Incriminating Testimonies As Possible,” NGO Monitor (May 4, 2015); Jake Wallis Simons, “Why are European powers (and Oxfam) funding a radical Israeli group?” The Telegraph (December 17, 2013);Breaking the Silence (Shovrim Shtika) NGO Monitor (March 15, 2015); Lori Lowenthal Marcus, “Behind Breaking the Silence: Foreign Funding, Bounty Hunting, and Hypocrisy,”The Jewish Press (May 11, 2015); “Watchdog: ‘Breaking the Silence’ was Paid to Incriminate IDF,” The Tower (May 6, 2015); see also, “Analysis: I Don’t Trust the AP’s Report on Civilian Deaths in Gaza and Neither Should You,” the Algemeiner (February 14, 2015); “Investigate Israel’s political leadership over civilian deaths in Gaza,” Haaretz (May 6, 2015); Booth, “New report details how Israeli soldiers killed civilians in Gaza,” op.cit; Peter Beaumont, “Israeli soldiers cast doubt on legality of Gaza military tactics,” The Guardian (May 4, 2105).

[49]Jake Wallis Simons, “Why are European powers (and Oxfam) funding a radical Israeli group?” The Telegraph (December 17, 2013).

[50] Friedman, “The Latest ‘Breaking the Silence’ Report,” op.cit; (http://www.breakingthesilence.org.il/about/transparency).

[51] “Correspondence Between NGO Monitor and Zurich Municipality Regarding Breaking the Silence, NGO Monitor (May 20, 2015); http: //www.kulturhaus-helferei.ch/dynpg/upload/imgfile773.pdf.); David Daoud, “Public Funding for Swiss ‘Breaking the Silence’ Event Stuns Local Jewish Community,” the Algemeiner (May 20, 2015).

[52] Yair Ashkenazi, “Breaking the Silence in Israel by treading the boards in Washington,” Haaretz (August 3, 2015);https://www.capitalfringe.org/events/572-it-s-what-we-do-a-play-about-the-occupation.

[53] Ibid.

[54] Ibid.

[55]Elad and Lital, “Why I Tour The U.S. As An Israeli Soldier,” op.cit.

[56] The Coordinator of Government Activities in the Territories Unit (COGAT) (http://www.cogat.idf.il/896-en/IDFG.aspx).

[57] Elad and Lital, op.cit.

[58] Anthony, “Breaking the Silence abroad: A statement by Our Soldiers Speak and Ron Ben-Yishai,” op.cit.

[59] Michael Maoz, “No need to break the silence,” Israel Hayom (December 24, 2015).

[60] Ibid; see also Yoni Kempinski, “’The IDF is the most moral army in the world,’” Israel National News (December 21, 2015).

[61] Yoni Kempinski, “’Breaking the Silence has crossed the line into sabotage,’” Israel National News (December 20, 2015).

[62] Moshe Arens, “Breaking the Silence’s smear campaign only serves Israel’s enemies,” Haaretz (January 18, 2016).

[63] Raphael Ahren, “Why does Europe fund left-wing Israeli groups?” The Times of Israel (January 7, 2016).

[64] Raphael Ahren, “Why does Europe fund left-wing Israeli groups?” The Times of Israel (January 7, 2016).

[65] Haaretz editorial, “NGO bill: Assault on democracy or legitimate effort to guard against foreign intervention?” Haaretz (December 27, 2015); Allison Kaplan Sommer, “When John Kerry Was the Soldier ‘Breaking the Silence’,” Haaretz (December 21, 2015); Steven Klein, “Labeling Jews: Left-wing NGOs, wear a yellow star in the Knesset,” Haaretz (December 30, 2015); Asa Fitch, “Israeli Measure Would Require Disclosure From Foreign-Funded Nonprofits,” The Wall Street Journal (December 27, 2015); Washington Post Editorial Board “A danger to Israeli democracy,” The Washington Post  (January 2, 2016); Uri Keidar, “Calling out the two liberals who can stop Israel’s NGO bill,” Haaretz (January 11, 2016); Barak Ravid, “Ambassador Shapiro tells Minister Shaked: U.S. concerned by ‘NGO transparency bill,’” Haaretz (January 11, 2016).

[66] Steinberg, “An Irresponsible Civil Society Harms Israel,” op.cit; Jonathan Lis, “Israeli ministers to vote on bill seeking to out foreign-funded NGOs,” Haaretz (December 24, 2015).

[67] Henry Siegman, “Does America really “share values” with today’s Israel?” Haaretz (December 30, 2015); Don Futterman, “Defame, don’t engage: The witch hunt against Breaking the Silence,” Haaretz (December 20, 2015); Jonathan Lis and Sharon Pulwer, “Justice Minister Shaked is ‘Neo-Nazi scum,’ says Hebrew University professor,” Haaretz (December 28, 2015).

[68] Ahrens, op.cit.

[69] Barak Ravid, “Minister Shaked to U.S.: Israel is a strong democracy, do not intervene in our legislation,” Haaretz (January 11, 2016); Herb Keinon, “EU-linked group gives B’Tselem 30,000 euros to fight ‘NGO transparency’ bill,” The Jerusalem Post (January 10, 2016).

[70] “URJ President: We’re Opposed to Israeli Legislation on NGOs,” Union for Reform Judaism (January 12, 2016); Cynthia Blank, “ADL joins chorus of US ‘concern’ over NGO Transparency Law,” Israel National News (January 12, 2016); AJC Statement on Proposed Israeli NGO Law,” AJC Global Jewish Advocacy (January 5, 2016).

[71] Steinberg, “An Irresponsible Civil Society Harms Israel,” op.cit.

[72] Ibid; Gerald Steinberg, “The Issues Behind Israel’s NGO Law,” (January 6, 2015).

[73] MacEoin, op.cit; “New legislation targets Israeli NGOs,” op.cit.

[74] Soeren Kern, “Austria Passes Reforms to 1912 Islam Law,” Gatestone (February 27, 20

 

Liberálisok, akik ellentmondásba keverednek magukkal

Liberálisok, akik ellentmondásba keverednek magukkal

 

Denis MacEoin

 

–        Számos liberális – nem utolsó sorban az a nagyszámú diák, aki részt vesz az egyetemeken zajló, Izraelt, a zsidókat, a fehéreket és más állítólagos közellenségeket démonizáló tevékenységekben – úgy morális mint politikai szempontból nagyfokú zavarodottságban szenved, hogy azt ne mondjuk, mélységesen szelektívek és bigottak, gyakran közvetlenül ellentmondva saját, a békéről, a toleranciáról, a sokféleségről és a multikulturalizmusról hangoztatott eszméiknek.

–        Ezek a liberálisok ismételten meghazudtolják tulajdon ideáljaikat – különösen amikor a szólásszabadság, Izrael, a Közel- Kelet, az iszlám és a muzulmán nők jogai kerülnek szóba. Számos önjelölt liberális viselkedése hasonlít kísértetiesen a nácik viselkedéséhez a Harmadik Birodalom első éveiben.

–        Úgy tűnhet, bármit tesznek is az izraeliek és kormányuk, ezt [a világ] egyetlen kézlegyintéssel intézi el: ez semmi más, mint puszta eltussolás, amely arra irányul, hogy eltereljék a figyelmet Izrael „eredendő bűnéről”: zsidó mivoltáról

–        Visszaélve a politikai korrektség eszközeivel és a multikulturalizmus egy abszolutista változatához ragaszkodva, a liberalizmus számos híve gyakran elárulja azokat az eszméket, amelyekért a korábbi emberjogi aktivisták, feministák, anti – rasszisták és szabadságharcosok küzdöttek, sőt még életüket is feláldozták értük.

–        Az Amnesty International, egy baloldali, nem kormányzati civil szervezet (NGO) előbbre valónak tekinti a muszlimbarát politikát a női jogoknál – figyelemreméltó lépés ez a világ legismertebb emberjogi szervezetétől.

 

“Liberálisok, akik ellentmondásba keverednek magukkal” Tovább olvasása

Pallywood bemutatja : mese az élve eltemetett ”palesztin” gyerekekről

Pallywood  bemutatja : mese az élve eltemetett ”palesztin” gyerekekről

 

Újabb sikergyanús produkcióval rukkolt elő Pallywood: modern körítéssel tálalva a vérvád mítoszát, élve eltemetett gyerekekkel sokkolja a világot. Természetesen „palesztin” gyerekekről van szó és természetesen a gonosz izraeli katonák ítélik őket ilyen borzalmas kínhalálra. Akkor is, ha az eredeti felvétel egy jordániai katonai kiképző központban készült.

“Pallywood bemutatja : mese az élve eltemetett ”palesztin” gyerekekről” Tovább olvasása

A szíriaiak – egy nép, amely a terrorizmust támogatja

A szíriaiak – egy nép, amely a terrorizmust támogatja

10 ezer szíriai migráns 1.300 ISIS – támogatót jelent

 

 

Daniel Greenfield, a Shillman program újságírója, a Szabadság Központ munkatársa. A New York-i szerző írásai fő témáját az iszlám radikalizmus képviseli

 

Forrás: FrontpageMag

 
Szíria terrorállam. Nem az Arab Tavasz vagy az iraki háború miatt vált azzá egyik napról a másikra.

 
Népe nem az amerikai külpolitika, az iszlám militánsok vagy bármilyen más divatos kifogás áldozata. Az iszlám terrorizmust támogatták. És több millióan még mindig támogatják.
Ők nem a náci holokauszt elől menekülő zsidók. Ők a nácik, akik megpróbálnak áthurcolkodni a lebombázott Berlinből.
Ezek a rideg, kemény tények.

 
Az ISIS azért foglalta el Szíria bizonyos részeit, mert az ország kormánya készségesen szövetkezett vele, hogy segítsen terroristáinak amerikaiakat gyilkolni Irakban. Ez az Al- Kaidának nyújtott támogatás vezetett a polgárháborúhoz, amely darabokra szaggatta az országot.

 
A szíriaiak nem voltak tehetetlen, apatikus sakkfigurák ebben a harcban. Az iszlám terrorizmust támogatták.

 

Egy 2007-es közvélemény- kutatás  szerint a szíriaiak 77%-a támogatta az iszlám terroristák finanszírozását, beleértve a Hamászt és azokét az iraki harcosokét, akikből később megalakult az ISIS. Kevesebb mint a szíriaiak 10%-a ellenezte a terrorizmust.
Hogy miért támogatták a szíriaiak az iszlám terrorizmust? Mert gyűlölték Amerikát.

 
Hatvanhárom százalékuk akarta visszautasítani az Egyesült Államoktól érkező egészségügyi és humanitárius támogatást. Ugyanennyien nem akarták, hogy Amerika bármi módon is segítsen gondoskodni az iraki menekültekről Szíriában.

 
A szíriaiak túlnyomó többsége semmilyen formában nem fogadott el támogatást az Egyesült Államoktól, mert gyűlöltek bennünket. És még mindig gyűlölnek. Az, hogy most hajlandók elfogadni a segítségünket, nem jelenti azt, hogy szeretnek is bennünket.
Ha szíriai muzulmánokat hozunk Amerikába, egy olyan populációt importálunk, akik gyűlölnek bennünket.

 
A terrorizmussal kapcsolatos közvélemény-kutatás adatai még mindig riasztók. Egy, az idén nyáron végzett közvélemény- kutatás szerint öt szíriaiból egy az ISIS-t támogatja. A szíriaiak egyharmada az Al- Kaidával kapcsolatban álló Al – Nusra Frontot támogatja. Mivel a szunniták képezik a népesség háromnegyedét és valószínű, hogy a siíták és a keresztények egyik csoportot sem támogatják, ez valójában azt jelenti, hogy a mindkét terrorcsoportot támogató szunnita muzulmánok aránya még magasabb is, mint ezek a számadatok mutatják.

 

És jóllehet a keresztények és a jazidok azok, akiket az ISIS népirtással fenyeget, Obama úgy döntött, hogy csak néhány keresztényt és jazidit fogad be. Ehelyett Obama szíriai menekültjeinek 98,6%-a szunnita muzulmán.
Ez egyszersmind az ISIS-t és az Al- Kaidát legvalószínűbben támogató populáció.

 
De ezek a számadatok még annál is rosszabbak, mint amilyennek tűnnek. Sokkal valószínűbb, hogy a szíriai férfiak nagyobb rokonszenvvel viseltetnek az ISIS iránt, mint a nők. Ez nem meglepő, hiszen az Iszlám Államban nem csupán a szexrabszolgaság gyakorlata dívik, hanem bizonyos, még Szaúd Arábiát is túlszárnyaló, kíméletlen megszorításokat alkalmaz a nőkkel szemben. (Az Al-Kaida Al Nuszra Frontja esetén nem ennyire kirívó a nemek közötti különbség, azt ugyanis a szíriai férfiak és nők egyenlő arányban támogatják.)

 

Az ISIS-nek mégis a fiatal férfiak körében a legmagasabb a támogatottsági aránya. Ez a szíriai menekültek demográfiája.
Azokon a helyeken, ahonnan a szíriai menekültek jönnek, az Al Kaida csoportok támogatottsága így alakul: 70% Idlib-ben, 66% Quneitraban, 66% Raqqában, 47% Derzorban, 47% Hasakehben, 41% Daraaban és 41% Aleppóban.

 

Azt, hogy az ISIS-t Raqqában 70%-os arányban támogatják, nem veszik komolyan, mert a félelemnek tulajdonítják. De ha az ISIS fővárosában élő szírek csupán félnek az Iszlám Államtól, miért támogatják a raqqaiak majdnem ugyanilyen arányban az Al Nusra Frontot, amely ellen az ISIS harcol? A válasz: mert valóban támogatják az Al- Kaidát.

 
A (menekültek) védelmezői azt állítják majd, hogy ezek a számok nem vonatkoznak a szíriai menekültekre. Nehéz megmondani, mennyire igaz ez. Ha csak a szíriai menekültek 13%-a ismeri be, hogy az ISIS-t támogatja, ez az arány azt jelenti, hogy Obama első 10.000 menekültjéből 1.300 támogatja majd az ISIS-t. De a felmérés nem vizsgálta meg a többi Al- Kaida csoporttal, például az Al- Nusra Fronttal kapcsolatos nézeteiket, jóllehet azt többen támogatják a szunnita muzulmánok körében.

 
És arra sem utal semmi jel, hogy megtanulták volna elutasítani az iszlám terrorizmust és megszabadultak volna Amerika iránti gyűlöletüktől.

 
És apropó összehasonlítás, kétszer annyi iraki látja fenyegetőnek az iszlám terrorizmust, mint amennyi szíriai, és valamivel több palesztin arab látja fenyegetőnek az iszlám terrorizmust, mint amennyi szíriai. Ezek borzasztó számok.

 
A szíriai menekültek harminchét százaléka ellenzi az ISIS-re mért amerikai légicsapásokat, 33%-uk pedig ellenzi az ISIS megsemmisítésének célját.

 
És ezek azok az emberek, akikről politikusaink szeretnék velünk elhitetni, hogy „az ISIS holokausztja elől menekülnek.”
A szíriai menekültek 73%-a negatívan vélekedik az amerikai külpolitikáról. Ez nagyobb arány, mint az irakiak esetén. Nagyjából megegyezik a palesztin arabok számával.

 
Nem szeretnek minket. Tényleg nem szeretnek minket.
Obama első szíriai menekült-kontingense 1300 ISIS- támogatót tartalmaz majd, a többiek nagy része pedig utálni fogja ezt az országot. De amennyiben nem lesznek elég ostobák ahhoz, hogy ennek hangot is adjanak a velük készített interjúk során, az a többrétegű átvilágítás, amivel Obama meg a többi politikus annyit dicsekszik, teljesen hiábavaló lesz.

 

Csak két muzulmán menekült szükséges ahhoz, hogy véghezvigyenek egy, a bostoni maratonhoz hasonló mészárlást. A 9/11 támadás végrehajtásához is elég volt 19 muzulmán terrorista.
Ha annak az 1300 ISIS-t támogató szíriainak csupán egy százaléka ülteti át a gyakorlatba a nézeteit, még mindig amerikaiak ezreit gyilkolhatják meg.
És ez még mindig a legjobb forgatókönyv. Nem számolja ugyanis, hogy vajon hány ezren támogatják közülük az Al- Kaidát. Nem számolja, hányan rokonszenveznek más iszlamista terrorszervezetekkel, például a Hamásszal, amely széles körű támogatottságnak örvend Szíriában.

 

Miközben a média szégyentelenül megpróbálta kihasználni a holokauszt példáját, hogy támogatást nyerjen a szíriai migránsok számára, a szíriaiak nagy része a Hamászt támogatta, amelynek programja Hitler munkájának befejezését tűzte ki céljául. A Hamász Chartája ugyanis a „zsidók ellen folytatott harcról” ír, amely egy második holokausztban éri el csúcspontját.

 

A Hamász támogatóinak behozatala Amerikába még több, zsidók ellen irányuló muzulmán szupremacista támadást eredményez majd ebben az országban.

 

De mindez elkerülhető ha valódi szíriai menekülteket fogadunk be.

 

Míg ugyanis Obama ragaszkodik az ál-menekültek, főleg az ENSZ táborokból érkező, terrorizmust támogató szunnita muzulmánok befogadásához, akik Jordániában és Törökországban – szintén két szunnita államban- nincsenek veszélyben, elhanyagolja a valódi menekülteket, a keresztényeket és a jazidokat, akik hontalanok és üldözöttek a muzulmán világban.

 

Ahelyett, hogy olyan ál- menekülteket fogadnánk be, akik gyűlölnek bennünket, a valódi menekülteket kellene befogadnunk, akiknek szükségük van ránk.

 

Obama és Paul Ryan azt állították, hogy hiba vallási tesztnek alávetni a menekülteknek, de pontosan a vallási tesztek segítenek abban , hogy eldöntsük: valóban üldöznek egy menekültet vagy csupán gazdasági bevándorló.

 

A szunnita muzulmánokat, akiket Obama befogad, nem üldözik. Ők vannak többségben. Ők az üldözők. A jazidik és a keresztények azok, akiknek szükségük van a segítségünkre. És ezek a valódi menekültek, a muzulmán ál- menekültekkel ellentétben nem azért jönnek ide, hogy meggyilkoljanak bennünket. Ők tényleg sehova máshova nem tudnak menni.

 
Szíria azért katasztrófa-sújtotta terület, mert a rivális muzulmán vallási csoportok nem tudnak kijönni egymással. Ha ebbe az országba hozzuk őket, elhozzák hazájukból az erőszakot és nálunk terjesztik majd. Annak a vallásos többségnek a befogadása helyett, akiknek intoleranciája előidézte ezt a felfordulást, inkább áldozataikat, az ISIS által lemészárolt és rabszolgasorba taszított keresztényeket és jazidokat kellene befogadnunk.

 
Az egész szíriai polgárháború alatt Obama mindössze  egyetlen szíriai jazidot és 53 keresztényt fogadott be.

 
Itt az ideje, hogy olyan menekült- politikánk legyen, amely az üldözötteket védi muzulmán üldözőik helyett. Itt az ideje, hogy meghallgassuk azokat a szíriai keresztényeket, akik ellenzik, hogy muzulmánok tízezreit hozzuk be  , akik oly módon félemlítik meg környezetüket, ahogy Németországban máris terrorizálják a szíriai keresztényeket.

 
A szíriai muzulmánok terrorizmust támogató nemzet. Tönkretették a tulajdon országukat. Ne hagyjuk, hogy a miénket is elpusztítsák.

 
Itt az ideje, hogy a megfelelő dolgot cselekedve biztonságot nyújtsunk nemzetünknek. Fogadjuk be tehát a valódi keresztény és jezidi menekülteket és a szunnita muzulmán ál- menekültek és a terrorizmus támogatói pedig maradjanak a saját országaikban.

 

ford: -kk-

 
Kapcsolódó:

 
Miért nem hasonlíthatók a szíriai menekültek a II.világháború zsidó menekültjeihez

A szíriaiak nem olyanok, mint a holokauszt áldozatai

Video:  Szíria, amint pokollá változtatja magát

Cukorkákat osztva ünnepelt a Hamász

Cukorkákat osztva ünnepelt a Hamász

Cukorkát osztogató, ujjongó palesztinek ünnepelték a vasárnap esti Beer Sheva-i terrortámadást. A Hamász hőstettnek nevezte a vérengzést.

 

 

 

Hamász - aktivisták cukorkát osztanak. Fotó: The Algemeiner
Hamász – aktivisták cukorkát osztanak. Fotó: The Algemeiner

 

 

A vasárnap esti Beer Sheva-i központi autóbusz pályaudvari késelés és lövöldözés során életét vesztette a 19 éves IDF- katona Omri Levy, sok más járókelő pedig megsebesült. Az Izrael déli részén levő városban elkövetett terrortámadás után a kelet- jeruzsálemi Shuafat utcában cukorkákat osztogattak a járókelőknek, hogy megünnepeljék az újabb sikeres zsidók elleni terrorakciót –  tudósított a Walla című izraeli hírportál hétfőn.

 

A terrorista, akit később azonosítottak, egy Muhanad Alukabi nevű, Hurából, egy izraeli beduin faluból származó 21 éves férfi volt. Mielőtt az izraeli biztonsági szolgálatnak sikerült lelőnie, elragadta egy katona fegyverét és a járókelőkre tüzelt. A terrortámadás során Haptom Zarhumot, egy Eritreából származó menekült munkást is tettestársnak nézték. Őt szintén megsebesítették a biztonsági erők, a feldühödött tömeg pedig rárontott és megölte. A rendőrség nyomozásba kezdett, hogy felkutassa gyanúsítottakat. Az izraeli média lincselést emleget.
Eközben a Hamász a Gázai Övezetben ünnepelte Alukabi terrorakcióját. Egyik szóvivőjük a megszállás elleni újabb hőstettként értékelte az eseményt, egyszersmind olyan figyelmeztetésnek nevezte, amely igazolja „népünk ellenállását. Semmi nem fog visszariasztani bennünket.”
A Beer Sheva-i központi pályaudvar elleni támadás válasz volt a megszálló hadsereg kivégzőakcióira – tette hozzá. A Hamász az Izraeli Védelmi Erőkre használja ez utóbbi jelzőt.

 

 

forrás : The Algemeiner

Izraeliek elleni terrorakciókra buzdítanak az UNRWA munkatársai ?

Izraeliek elleni terrorakciókra buzdítanak az  UNRWA munkatársai ?

 

Egy civil szervezet arra figyelmeztet, hogy az ENSZ Általános Segélyszervezetének (UNRWA) munkatársai támogatják közösségi oldalaikon a terrortámadásokat

 

 

(forr: The Times of Israel )
Az ENSZ megfigyelő szolgálata (UN Watch) bírálta egyik palesztin menekültügyi ügynökség állítólagos munkatársait, mivel hőstettként ünneplik a késeléseket és egy harmadik, Izrael ellen intézett intifádára szólítanak fel.

 

 

 

 Az UNRWA egyik munkatársának, Mahmud Abu Zakharinak a Facebook-profilján például egy késsel hadonászó fiatal szerepel profilképként (a UN Watch felvétele)

Az UNRWA egyik munkatársának, Mahmud Abu Zakharinak a Facebook-profilján például egy késsel hadonászó fiatal szerepel profilképként (a UN Watch felvétele)

 

 

Az ENSZ menekültügyi főbiztossága kirendeltségének palesztin alkalmazottai saját profiljukon keresztül buzdítanak a közösségi médiában az izraeliek elleni terrorakciókra. Egy ENSZ- megfigyelő pénteki beszámolója szerint ezek a fiatalok kifejezetten az ENSZ- munkatársainak vallják magukat.

 

 

Az ENSZ megfigyelőszolgálatának vezetője, Hillel Neuer elmondta, hogy a szervezet továbbította a jelentést Ban Ki Munnak, az ENSZ főtitkárának, Pierre Krähenbühlnek, az UNRWA vezető vezetőjének és Samantha Powernek, az Egyesült Államok ENSZ- nagykövetének. Az ENSZ megfigyelő csoportja szerint az évi 400 millió dollár tőkeinjekcióval az Egyesült Államok az UNRWA legjelentősebb támogatója.

 
Jelentésében Neuer kilenc UNRWA- alkalmazottat idéz, és Facebook- posztjaikból összeállított válogatással szemlélteti, mit nevez a megfigyelő csoport a zsidók irtására felbujtó vagy olyan összeesküvés- elméleteket terjesztő posztoknak, amelyek szerint a terroristák, akiket az izraeli biztonsági erők megöltek, ártatlanok voltak.

 

 

Hani al Ramahi  a jelentésben szereplő állítólagos alkalmazottak egyike, aki az UNRWA projekt- támogatási asszisztensének vallja magát. A férfi október 8-án egy erőszakra buzdító képet osztott meg Facebook-oldalán, amelyen egy palesztin kendőt viselő férfi néz farkasszemet a kamerával, aki a palesztin zászló színeire festett pengéjű, vértől csöpögő kést szorongat a kezében. „Szúrjátok le a cionista kutyákat”– uszít a felirat.

 

 

 

Hani al Ramahi UNRWA- alkalmazott október 8-án megosztott képe (forrás UN Watch)
Hani al Ramahi UNRWA- alkalmazott október 8-án megosztott képe (forrás UN Watch)

 

 

Ibrahim Ali, akinek az oldalán az áll, hogy az UNRWA-nál dolgozik, október 6-án egy, a borzalmas terrortámadásokat, beleértve a lövöldözéseket és az izraeli zsidók megkéselését dicsőítő videót osztott meg idővonalán.
Hiba Miari, egy hölgy, aki az UNRWA alkalmazásában álló tanárnőnek mondja magát Facebook oldalán, egy karikatúrával ünnepelte a közelmúltbei terrortámadásokat, melyet október 11-én osztott meg idővonal. Később, amikor az Elder of Ziyon, egy Izraelt támogató blog felhívta rá a figyelmet, törölte oldaláról a képet.

 

 

 

Az UNRWA soha nem ítélte el a karikatúra megosztását – mutat rá az UN Watch beszámolója.

 
Om Karam, egy másik nő, aki szintén UNRWA -nál dolgozó tanárnak vallotta magát, egy mecsetben tartott prédikációt megörökítő videót osztott meg, amelyben Sheikh Abu Rajab előhúzott egy kést. És erőszakos, szúró mozdulatokkal buzdította a palesztineket arra, hogy zsidókat öljenek Allah nevében.

 
Souhaib Fayyad, aki szintén az UNRWA tagjának vallja magát a Facebookon, egy, a „like”ikon mintájára készült, de kivont kést ábrázoló képre cserélte profilképet. Az ő változatában a penge lefelé mutat.

 

 

 

Souhaib Fayyad,, aki UNRWA alkalmazottnak vallja magát, nemrég egy kést szorongató „like” Facebook ikonra cserélte le profilképét (a UN Watch képe)
Souhaib Fayyad,, aki UNRWA alkalmazottnak vallja magát, nemrég egy kést szorongató „like” Facebook ikonra cserélte le profilképét (a UN Watch képe)

 

 

 

Mahmúd Abu Zakari az ENSz- ügynökség egyik szociális munkásának nevezi magát a Facebook oldalán. Profilképét nemrég egy késsel hadonászó fiatal fotójára cserélte le.

 
Maen Dajani, egy másik tanár egy olyan posztot osztott meg október 14-én, amely szerint izraeliek ügyeskedtek kést photoshoppal annak a fiatalnak a kezébe, aki megpróbálta megkéselni az Óváros mellett a határőröket, azok azonban agyonlőtték, mielőtt sikerülhetett volna neki.

 

 

Saleh Moshen, akinek Facebook oldalán szintén az olvasható, hogy az UNRWA-nál dolgozik, egy „harmadik intifádára” felszólító bejegyzést osztott meg idővonalán, majd még ugyanaznap egy maszkos kődobáló erőszakra buzdító fotójára cserélte le profilképét. Az Elder of Zion blog az ő tetteit is megörökítette.

 

 

 

A magát UNRWA- alkalmazottnak nevező Saleh Mohsen nemrég lecserélte profilképét egy palesztin kődobálóéra (UN Watch képe)
A magát UNRWA- alkalmazottnak nevező Saleh Mohsen nemrég lecserélte profilképét egy palesztin kődobálóéra (UN Watch képe)

 

 

Végezetül pedig Mohamed Assaf,  egy Arab Ideál nevű verseny győztese és az UNRWA ifjúsági nagykövete is arra használja fel ENSZ- kapcsolatait, hogy Facebook- idővonalán keresztül népszerűsítse az erőszakot – hívja fel a figyelmet az UN Watch jelentése. Az egyik posztjának képe shahidokként, azaz mártírokként dicsőít három, izraeli zsidókra támadó fiatalt.

 

 

A civil szervezet azt javasolja a jelentésben, hogy a hivatal részesítse megrovásban vagy bocsássa el a fentebb említett, kilenc alkalmazottat.

 

 

 

Kapcsolódó : 

 

ENSZ szervezet a terror szolgálatában….

(Leharblog)